Evde Sağlık Hizmetleri
27 Eylül 2023

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar. 


Birimimiz personeli tarafından evde yatalak olup da hastaneye getirilemeyen hastaların ev ziyaretleri yapılmaktadır. Ziyarette  hastanın muayenesi yapılmakta, kullanacağı ilaçları reçete edilmekte, enjeksiyon, pansuman ve sonda takılması gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. İlaç, beslenme ve alt bezi gibi raporlara ihtiyacı olanların da raporları düzenlenmektedir. Hastane muayenesi ya da sağlık kurulu raporuna ihtiyacı olan  yatalak hastalar ambulansla hastaneye  taşınmakta ve buralarda işi biten hastalar tekrar evlerine geri götürülmektedir.

NASIL BAŞVURULUR?

Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan hasta ya da yakınlarının 444 38 33 no’lu Ulusal Çağrı Merkezi’ni aramaları gerekmektedir. Çağrı merkezi hastayı aranan ilin Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine yönlendirmektedir. İl Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi de sisteme hasta kaydını yaparak hastanın ikametine göre ilgili Evde Sağlık Hizmeti Birimine yönlendirmektedir. Daha sonra da Evde Sağlık Hizmet Birimi personeli hastayı evinde ziyaret ederek ihtiyacı olan hizmeti yerine getirmektedir.