Evde Sağlık
28 Haziran 2019

0.JPG

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?

            İhtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesidir.

            Bu hizmetler, sosyal devlet anlayışına uygun olarak, yurt genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanır.

            T.C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından sunulur.

EVDE SAĞLIK HASTASI KİMDİR?

            Hayat kalitesini ileri düzeyde bozan hastalığı ve/veya yaşlılığı sebebiyle sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan, evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti almak üzere talepte bulunan bireyler Evde Sağlık Hizmetlerinin verildiği hastalardır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİ KİMLER SUNAR?

            T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan Evde Sağlık Hizmetleri, Bakanlık ve bağlı kuruluşları bünyesindeki;

  Eğitim ve Araştırma Hastaneleri genel hastaneler veya dal hastanelerientegre hastaneler, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri/ Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimleri vasıtası ile sunulur.

HANGİ HİZMETLERİ SUNAR?

Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Verilen Hizmetler

 • Muayene ve konsültasyon hizmeti,
 • İlaçların yazılması,
 • Sağlık Kurulu Raporlarının çıkarılması- Süresi Dolan Raporların yenilenmesi,
 • Tetkik ve tedavi (pansuman, yara bakımı, sonda uygulamaları, kan ve idrar tahlili, serum takılması, dikiş alınması) hizmetleri,
 • Rehabilitasyon, eğitim ve destek hizmetleri,
 • Hastane ihtiyacı olan evde sağlık hastaları, evde sağlık hasta nakil araçları ile evlerinden alınarak hastaneye götürülmekte ve hastane işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine nakledilmektedir.
 • Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri.

Kurumsal POLİTİKA

Misyonumuz

Evde Sağlık Hizmetlerine ihtiyacı olan hastalarımıza, insanî ve meslekî ahlâk kaidelerini önde tutarak, nitelikli ve ekip ruhu disiplini ile iş gören, hasta haklarına saygılı sağlık hizmeti sunucularıyla, etkili, verimli, güvenilir, güler yüzlü, hayat kalitesini yükseltmeyi hedef tutan bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz

Hastanın kendi ortamında, kaliteli ve güvenilir, zamanı ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak, toplumun değerlerini göz önünde bulundurup hastanelerden aldıkları sağlık hizmetini evinde de devam ettirerek, aynı zamanda hasta yakınlarının memnuniyetini sağlayan bir hizmeti toplumun çoğunluğuna ulaştırmaktır.

    Değerlerimiz

Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastalarımıza hizmet sunarken;

Hizmette Süreklilik,  Erişilebilirlik, Hakkaniyet, Uygunluk, Zamanlılık

Etkinlik, Etkililik,  Verimlilik,  Dürüstlük,  Güvenilirlilik, Kalitelilik, Hasta Haklarına Saygılı olmak ve Kanıta dayalı hizmet vermek ana ilkelerimizdir.


MÜRACAAT VE HİZMET SUNUMU

İlk önce, hastalar veya onlara yardımcı olanlar 444 38 33 Ulusal Çağrı Merkezi’ ni arayarak kayıt yaptırırlar.

Kayıt esnasında; istenen hizmet, T.C. Kimlik numarası, adres, iki adet telefon numarası, müracaatı yapan hastanın kendisi değilse müracaat eden kişinin yakınlığı, T.C. numarası ve iletişim bilgileri istenilmektedir.

Bu kayıt bilgileri Evde Sağlık Yönetim Sistemi (ESYS) üzerinden Kayseri ili Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ESH KM) ekranına yansır.

 Koordinasyon Merkezi personeli, kayıt esnasında verilen telefon numarası ile, hasta/ hasta yakını ile iletişim kurarak, hastanın kimliği ve hastalığı hakkında bilgi alır. İletişim bilgilerini doğrulatır.

ilgili kişiye kayıtlarının yapıldığını ve adreslerine en yakın ESH Birimi  tarafından aranılacaklarını ve  kendilerine uygun ziyaret günü  randevusu  verileceğini bildirir.

Hemen o anda ESH KM hasta bilgilerini en uygun  Hastane Koordinasyon Merkezine veya ilgisine göre ilçe birimlerine veya ADSH birimine gönderir.

 Hastane Koordinasyon Merkezi hasta / hasta yakınını arayarak sunulacak hizmetin türü ve hasta yoğunluğu üzerinden yapmış olduğu ziyaret planını ilgili kişiye bildirir.

Bu plan doğrultusunda görev vereceği ekibe hizmeti atar.

Görev atanan ekip hastayı ziyaret eder.

Kayseri ili merkezinde gün içinde ortalama 70-75 Hasta ziyaret edilmektedir. Müracaat tarihinden itibaren ortalama olarak Hekim tarafından ilk muayene isteği için 3 -5 gün, Hemşirelik hizmetleri için 1-3 gün, Hasta Nakil Hizmetleri için ise 5-7 gün arasında randevu verilmektedir.

 

KAYSERİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇESİ

KURULUŞ VE FAALİYETLERİ

 Giriş

Dünyada ve Türkiye’de giderek yaşlı nüfusun artması, kronik hastalıkların takibi ve özürlülere yönelik plan ve programların geliştirilmesi vb. uygulamalar doğrultusunda Evde Bakım Hizmetleri (EBH) ve Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) kavramları sağlık politikalarının içinde yer almaya başlamıştır.

ESH, EBH’ nin içerisinde yer alan sağlık hizmetleri olarak düşünülebilir.

Bugün, Bakanlığımızca yürütülen ESH kapsamı içine;  yatağa bağımlı hastalar başta olmak üzere genel olarak; kronik hastalar, göğüs hastaları, ileri derece kas hastaları, engelliler (bakım ihtiyacı olanlar), terminal dönem onkoloji hastaları, yaşlılar, başta yenidoğan fototerapisi olmak üzere çocuk hastalar, lohusalar ve bu hastaların ihtiyaç duydukları ağız ve diş sağlığı hizmetleri dâhil edilmiş durumdadır.

Mevzuat

Türkiye’de EBH ve ESH, aşağıdaki yasalar ile yasal düzenleme altına alınmıştır.

10/03/2005 tarih ve 25751 sayılı “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik”,

25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”(Yenilenme 25/01/2013)

01/02/2010 tarihli ve 3895 sayılı “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”

(Değişik18/01/2012 Sayı: 2620 Makam Onayı, 13/02/2012 resmi ağ da yayımı)

27/02/2015 tarih ve 29280 sayılı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik”

Uygulama 

T.C. Sağlık Bakanlığınca Evde Sağlık Hizmetleri yukarıda anılan yasalar uyarınca hizmet sunmaktadır.

Bakanlığımızın 03/11/2010 tarih ve 43705 sayılı onayı ile İlimizde 11 hastanede Evde Sağlık Hizmeti Birimleri için tescil alınmıştır. 

444 38 33 numaralı telefonun 17.12.2010 tarihinde aktifleşmesiyle Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ESH KM), Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak bir adet Mobil Birim vasıtasıyla hizmet sunumuna başlamıştır.

Bakanlıkta inşa edilen yeniden yapılanma doğrultusunda 25.08.2017 tarihinden itibaren Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesine geçen Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi nin ilimizde kurulması ile şu anda 11’i taşra ilçelerde ve 2 adet merkezde olmak üzere 13 adet Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, ihtiyacı olan vatandaşa hizmet vermektedir.

KAYSERİ ‘ DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUM VE İŞLEYİŞİ

Kayseri’ de Bünyan, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar Devlet Hastaneleri (DH) ve Felâhiye, Sarıoğlan, Sarız, Özvatan Entegre Hastaneleri  (EH) olmak üzere;  taşra ilçelerinde 11 adet, Kayseri Devlet Hastanesi’ nde (KDH)  1 adet ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (ADSH)’ de 1 adet olmak üzere 13 adet Evde Sağlık Hizmetleri Birimi (ESHB) ile vatandaşa hizmet sunulmaktadır.

Akkışla ilçesinde Entegre Hastane yeni açılmış olup ESHB olmadığı için buraya ait hizmetleri Bünyan Devlet Hastanesi ESH Birimi deruhte etmektedir.

Taşra ilçelerindeki birimlerin her birinde birer ekip, merkezde 8 adet KDH’ nde 1 adet de ADSH de olmak üzere toplam 20 adet ESH Ekibi hizmet vermektedir.

2010 yılından başlayarak bu güne değin 21.483 hastaya hizmet verilmiştir. Bu hastalar ortalama en az iki defa ziyaret edilmiştir.

2018 Ağustos ayı sonu itibariyle, geçen sekiz ay içinde 4727 hastaya 17.521 defa ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ortalama bir hastaya 3.7 kez ziyaret yapılmıştır. Halen 3239 kayıtlı aktif olarak hizmet sunduğumuz hastamız mevcuttur.

 

HANGİ DURUMLARDA HİZMET SONLANDIRILIR

 • Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,
 • Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,
 • Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
 • Hastanın vefat etmesi,
 • Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışlarıdirenç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi,
 • Hasta veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,
 • Evde sağlık hizmeti sunulan  hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi.
 • İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.

 


tel : 444 38 33